Organisatoren

De tentoonstelling in uw stad
onthalen is gratis !

Onthaal "Mail Art Across the World" in uw stad !

« Mail Art Across the World » reist de hele wereld rond en wil een brug bouwen tussen alle mensen die gepassioneerd met kalligrafie bezig zijn in alle landen.
U kan op elk moment uw aanvraag doen om deze tentoonstelling ook in uw stad te verwelkomen. Bent u een kalligrafievereniging, een kalligraaf, of een andere culturele instelling, dan volstaat het om contact op te nemen met de verantwoordelijke van uw land (zie adressen hier rechts naast.
Het staat u vrij om de enveloppen te exposeren zoals u wenst : een gewone tentoonstelling, een festival, of een boekenfeest : in een bibliotheek, een galerij, museum, winkelcentrum, ciltureel centrum,…
De briefomslagen voor de tentoonstelling reizen in een doos met de post : dit heeft het voordeel dat de verzendkosten tot een minimum beperkt kunnen worden en dat je zelf kan beslissen over de manier waarop je ze presenteert (ingelijst, in vitrinekast, opgehangen,,…)

In ruil voor deze gratis kwaliteitstentoonstelling, engageert u zich voor hetvolgende : u neemt de verzendkosten op u om de doos enveloppen door te sturen naar de organisator die na u komt. U organiseert de tentoonstelling (lokaal, materiaal, publiciteit, verzekeringen…). Gedurende de tentoonstelling zorgt u ervoor dat de enveloppen niet ontvreemd of beschadigd kunnen worden.

Nadat u contact nam met de verantwoordelijke van uw land (zie hiernaast) en zijn goedkeuring, worden uw gegevens en de data van uw tentoonstelling toegevoegd op de pagina « tentoonstelling » van deze site.

Wenst u organisator voor uw land te worden bij de volgende editie ?

De officiële organisatoren van MAAW vindt u in de lijst hiernaast, maar dit kan elke editie wijzigen.

Volgens dezelfde voorwaarden zoals hierboven beschreven, kan u ook officiële organisator worden voor de volgende editie van Mail-Art Across the World.
Het verschil ?
Uw adres wordt toegevoegd aan de lijst van verzendadressen voor de deelnemers, alsook in de rubriek « Dank en Linken » En zo ontvangt u ook enveloppen voor de tentoonstelling.

Zoals de andere organisatoren verkrijgt u toegang tot het gedeelte "administration ; " van deze site om :
- via een forum van gedachten te wisselen met en adviseren van de andere orgainsatoren van « Mail-Art Across the World » (manieren van tentoonstellen, persdossiers, publicaties, advies…)
- de andere organisatoren te informeren over de data en de plaatsen van uw tentoonstelling en de stand van uw organisatie (planning)

Verantwoordelijkheden van de organisator :
- De verstuurde enveloppen inzamelen
- Deze enveloppen inscannen / fotograferen en toevoegen aan de fotogalerij van deze site.
- De onvangen enveloppen bundelen in een colli en doorsturen naar de organisator van de eerste tentoonstelling op de planning.
- Rondom u over de tentoonstelling praten !